‘Toplumsal cinsiyet eşitliği için yol haritamız hazır’

“Bankacılık sektörü, diğer sektörlere kıyasla kadın çalışma oranının yüksek olduğu sektörlerden biri. Bizim bankamız bu oranda daha da yüksek bir rakama sahip. Yönetim kadrolarımızın da yüzde 50’ye yakınını kadın çalışanlarımız oluşturuyor. Tüm çalışanlarımızın ise yaklaşık yüzde 58’i kadın, yüzde 42’si erkeklerden oluşuyor. Yönetim kadrolarımızdaki kadın çalışan oranımızın sektörümüze göre oldukça yüksek oranda olduğunu söyleyebiliriz. QNB Finansbank olarak bu çerçevede bankacılık sektöründe toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda öncü bir adım atmak için yola çıktık. 2022 yılında başlattığımız çalışmalarımız ile Kadir Has Üniversitesi Kadın Çalışmaları Doktora Programı Koordinatörü Prof. Dr. Dilek Cindoğlu ve Kadir Has Üniversitesi Kadın Çalışmaları Doktora Programı Öğrencisi İlkay Baliç Ayvaç mentorluğunda çalışmaya başladık. Durum tespiti ve geliştirme faaliyetleri üzerine kapsamlı bir yol haritası belirlenmesi sağlandı.”

Rehber, ilkeler, planlar

“Çalışmalar sonucunda Nisan 2023’te Yönetim Kurulu’nda tüm bu çalışmalarımız ve rehberimiz onaylandı. ‘QNB Finansbank Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Rehberi’, ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğine Duyarlı Bir Yönetim İçin Eylem Planı’, ‘Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Bankacılık İçin İlkeleri’, ‘QNB Finansbank Tarafından Taahhüt Edilen Kurum İçi İlişkilerde Eşitlik İlkeleri’ni yayınladık. Hatta rehber, ilkeler ve planlarda da Yönetim Kurulu Kararı ile uygulanması kesin bir yol haritası ortaya çıkardı. Sektörde toplumsal cinsiyet eşitliği adına bu kadar geniş kapsamlı taahhütleri içeren en büyük çalışmayı yaptık.”

Eşit haklar

“Bankamızda ücret, ödüllendirme ve menfaat yönetimi görev tanımına göre yapıyor, cinsiyet, dil, din, ırk ayrımı gözetilmeksizin eşit haklar sağlıyoruz. Kadın çalışanlarımıza yönelik ek bir yan hak çalışan destek hizmetleri kapsamında doğum yapan kadın çalışanlarımızı iş hayatına hızla geri kazandırmak ve doğum izni sırasında yanında olmak amacıyla anne-bebek programımız bulunuyor. Anne olan kadın finansçılarımıza yönelik koçluk programımız da yer alıyor. Doğum iznine ayrılan veya 0-3 yaş arası çocuğu bulunan kadın çalışanlarımız çalışan destek hizmetleri tarafından aranarak ihtiyaç durumuna göre psikolojik danışmanlık hizmetine yönlendirilmekte ve iki seans ücretsiz danışmanlık hakkı sağlanmakta.”

Fark yarattılar

“36 yıllık QNB Finansbank yolculuğunda başarımızın en önemli nedenlerinden birinin kadınların yönetime katılımları olduğunu görüyoruz. Dış ilişkiler, krediler, risk yönetimi, bilgi teknolojileri gibi birçok işkolu bugüne kadar kadın yöneticilerimiz tarafından yönetildi ve yönetilmeye devam edecek. İçinden geçtiğimiz pandemi sürecinde de kadın yöneticilerimizin her zaman fark yarattığını yine görmüş olduk.”

Cinsiyet eşitliğine duyarlı bankacılık

“QNB Finansbank olarak, toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bir çalışma ortamı için şu adımları atmayı taahhüt ettik;

1. İnsan kaynakları ve eğitim süreçlerinde fırsat eşitliği sağlanır. Cinsiyet ve cinsiyetle ilişkili doğum, askerlik gibi konular işe alım, eğitim, performans değerlendirmesi, terfi ve ücret kararlarında birer etmen değildir. Çalışma koşullarında kişiler arası saygı esastır. Tüm çalışanlarımıza, müşterilerimize ve paydaşlarımıza eşit muamele eden bir çalışma ortamı için gerekli düzenlemeler yapılmaktadır.

2. Çalışma hayatında farkındalığı ve eşitlikçi dil kullanımını teşvik etmek amacıyla; 2023 yılında başlayarak 2024 yılını da kapsayacak şekilde bilinçsiz önyargı, cinsel şiddet ve tacizi önleme konularını içeren; toplumsal cinsiyet eşitliğine dair eğitimlerinin verilerek tüm finansçılarımızın bu konudaki bilgi ve farkındalığının artırılması ve bu eğitimlerden sadece finansçılarımızın değil; paydaşlarımızın, müşterilerimizin ve bunun ötesinde toplumun faydalanmasını sağlamayı amaçlıyoruz. 

3. Her alanda sağlayacağımız eşitliği kuvvetlendirmek amacı ile işe alım süreçlerinde kadın ve erkek aday oranında dağılımın eşit yönetilmesi, mühendislik ve teknoloji fakülteleri mezunu kadın çalışan oranımızın artırılması önceliklerimiz arasında yer alıyor.

4. Bununla birlikte sadece işe alım süreçlerimizde değil, satın alma süreçlerimizde de mevcut ‘kadın tedarikçi’ sayımızın önümüzdeki beş yıl boyunca yıllık yüzde 10 oranına kadar artırılmasını teminen en yüksek çabanın gösterileceğini taahhüt ediyoruz.

5. Kadın çalışan oranımız yüzde 58 ile oldukça iyi bir seviyede. Bununla birlikte bankacılık sektörünün genelinde olduğu gibi, yönetim kademelerinde bulunan kadın çalışan oranımızın daha düşük olması, cinsiyet bazında genel ortalamaya göre ücret açıklığı oranımızın artmasına neden olmaktadır. Bu nedenle kadınların üst yönetim kademelerinde temsil oranının artırılması konusunda kararlı davranarak ücret açıklığı oranımızı 2023 yılı oranlarımızı artıracağız.

6. Bizler için oldukça önemli bir diğer konu ise finansçı çocuklarımızın eğitimi. Finansçılarımızın çocuklarının eğitimini desteklemek amacıyla 2,5 ve 5,5 yaşları arasında çocuk sahibi olan çalışanlarımıza üç yıl süresince eğitimlerinde destek sağlayacak indirim anlaşmaları ve benzeri çalışmalar yapmayı taahhüt ediyoruz.

7. Toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bir bankacılık için yapılan çalışmalar kamuoyuyla paylaşılarak bu ilkelerin paydaşlara ve sektöre yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz.”

HAZIRLAYAN: PINAR AKTAŞ [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx