Elektrikte mesken abone grubunun kapsamı genişletildi